Arboga Elektronikhistoriska förening

Latest update: 11/15/2021
General
Arboga Elektronikhistoriska förening Create contactcard (vcf-file) for Arboga Elektronikhistoriska förening
c/o Lennart Höglund
Address Gnejsvägen 18, 732 49, Arboga
Telefon bostad 0589-107 06
Telefon arbete 0589-151 29
Mobile 070-685 99 77
Email info@aef.se
Homepage www.aef.se
Other information
Founded 2005
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation
Activity Intresseförening
Summary AEF är en ideell förening med målsättning att dokumentera och sprida kunskap om utvecklingen inom elektronikområdet under "kalla kriget" epoken. AEF ska spegla utvecklingen med tonvikt på den kompetens som byggdes upp vid CVA i Arboga och mot bakgrund av "kalla kriget" och flygvapnets utveckling under denna tid. AEF:s museum är i huvudsak ett web-baserat museum på adress www.aef.se
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta