Arboga Båtklubb

Latest update: 3/13/2018
General
Arboga Båtklubb Create contactcard (vcf-file) for Arboga Båtklubb
Address Box 173, 732 23, Arboga
Telefon bostad
Telefon arbete
Mobile 072-526 05 05
Email gillheim.eie@hotmail.com
Homepage www.arbogabatklubb.se
Other information
Founded 1926
Financial year begins (MMDD) 0101
National organisation SBU Svenska Båtunionen, Mälare
Activity Sjösäkerhet
Summary 1.Medlemsspråkrör i frågor som rör båtlivet i Arboga.2.Genom upplysning och info verka för ökad sjösäkerhet.3.Studiecirkel i navigation, GPS, taglingshantverk bl.a.4.Delta i navigationstävlingar för att bibehålla navigeringskunskap.
5.Vid tillräcklingt antal ungdomar - leka och tävla för lärdom om gott sjömanskap.
Log in

Log in to see all the details of your association.

Frågor eller synpunkter - kontakta