Association registration

* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activitiesMembers information - at the turn of the year
Ages Flickor/ Kvinnor Pojkar/ Män
0-19
20-
Roles
Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Kontaktperson (Mandatory registration)

Register Ordförande (Optional registration)

Register Kassör (Optional registration)

Register Sekreterare (Optional registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
De personuppgifter du lämnar här lagras så länge som behövs för att Arboga kommun, bland annat, ska kunna hålla ett aktuellt föreningsregister, kunna ta ut statistik och göra interna uppföljningar samt för att sända sända information till er förening. Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att den/de registrerade personen/personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Läs mer på www.arboga.se.
Read more
Frågor eller synpunkter - kontakta